Asiakkaitamme

Mainonta

 • 28.05.2021
  Markkinoinnin avulla pärjää kilpailussa

  KS Bitumikate Oy on onnistunut kasvattamaan liiketoimintaansa merkittävästi. Keskeinen syy tähän on ollut markkinoinnin merkityksen ymmärtäminen yritystoiminnan edistäjänä. Markkinointia tarvitaan, jos yritys haluaa menestyä tai ylipäätään selviytyä markkinoilla.

  Aiemmin KS Bitumikate Oy ei juurikaan panostanut markkinointiin. Ennen pitkää toimitusjohtaja Jose Ekman havahtui kuitenkin siihen, että yritys on jäämässä muiden jalkoihin jatkuvasti kovenevassa kilpailussa. Googlesta haettaessa yritys jäi kauas kärkisijoista, ja asiakkaiden saaminen kotisivuille vaikutti haastavalta tai jopa mahdottomalta. KS Bitumikate Oy päätti kääntyä Fonectan puoleen ja aloittaa aktiivisemman markkinoinnin.

  Tavoitteena parempi löydettävyys ja lisää kävijöitä kotisivuille

  Yhteistyö Fonectan kanssa alkoi laajemmin vuonna 2018, jolloin aloitettiin Google-hakusanamainonta. Hakusanamainonnassa mainokset tulevat esiin asiakkaan käyttämien hakusanojen ja sijainnin perusteella. Tavoitteena oli kasvattaa kotisivujen kävijämäärää sekä parantaa yrityksen löydettävyyttä, kun Googlesta haetaan alaan liittyvillä hakusanoilla.

  Google-mainonnan avulla kotisivut saatiin nousemaan Googlen ensimmäiselle sivulle, minkä myötä kotisivujen kävijämäärät ja sivuston kautta tulevat yhteydenotot ovat kasvaneet huomattavasti. ”Nykyään yhteydenottoja verkkosivujen kautta tulee päivittäin”, Jose kertoo tyytyväisenä. Kotisivujen kävijätietoja seurataan Snoobi Analytics -analytiikkaohjelmistolla.

  Mainontaa on kehitetty jatkuvasti, ja vuonna 2020 mukaan otettiin esimerkiksi display- ja bannerimainonta tunnettuuden lisäämiseksi. Vuonna 2021 mainonnassa on keskitytty pelkästään koviin konversioihin, jotka ovat kasvaneet joka kuukausi.

  Vuonna 2021 aloitettiin myös sosiaalisen median mainonta LinkedInissä ja Facebookissa, mikä on mahdollistanut tehokkaan ja tarkasti kohdennetun mainonnan. LinkedIn- ja Facebook-mainonnan tuloksista on pystytty konkreettisesti tunnistamaan sitä kautta tulleet liidit. Alkuvuoden aikana mainonnan kokonaistulos on noussut kuukausittain huikeat 200 %.

  Yhteistyön myötä liikevaihto kasvoi miljoonilla

  Yhteistyö Fonectan kanssa on ollut yritykselle kannattava sijoitus. Markkinointitoimenpiteiden myötä yrityksen liikevaihto on kasvanut 4 miljoonasta yli 6 miljoonaan. Mainonnan avulla saavutetut tulokset ovat konkreettisia ja selkeästi mitattavissa, mikä tuo esiin markkinoinnin tärkeyden liiketoiminnan kasvattamisessa.

  Nykyään yritys löytyy paremmin sosiaalisesta mediasta. ”Kun asiakas tarvitsee vesikaton remonttia, yrityksemme on asiakkaan mielessä jo valmiiksi”, Jose kuvailee somemainonnan etuja.

  Tarvitsetko apua yrityksesi löydettävyyden parantamisessa? GOOGLE-MAINONTA

  Oma yhteyshenkilö valoi uskoa onnistumiseen

  Markkinoinnilla saavutettuja tuloksia on käyty läpi oman yhteyshenkilön kanssa kuukausittain. Raportit kertovat esimerkiksi, minkä hakusanojen ja kanavien kautta asiakkaat ovat tulleet kotisivuille. ”Olemme olleet Fonectaan tyytyväisiä, koska olemme saaneet, mitä olemme halunneet”, Jose kiittelee. Fonecta on tarjonnut suunnan, minne mennä, ja annetut lupaukset on lunastettu.

  Oma yhteyshenkilö on ollut ikään kuin markkinointipäällikön roolissa – hän on ollut keskeinen osa yrityksen markkinointia ja auttanut ongelmien ratkaisussa. Kun markkinointia aloitettiin, oma yhteyshenkilö loi uskoa onnistumiseen, kunhan oikeita asioita tehdään oikeassa järjestyksessä. Aluksi laitettiin perusasiat kuntoon, minkä jälkeen markkinointia laajennettiin sosiaaliseen mediaan.

  Yhteyshenkilön lisäksi taustalla toimii joukko digitaalisen mainonnan asiantuntijoita, jotka ansaitsevat kiitoksen. Koko tiimi on puhaltanut päämäärätietoisesti yhteen hiileen, mikä näkyy lopputuloksessa.

  Kokenut kattoremonttien ammattilainen

  KS Bitumikate Oy on vuodesta 1991 asti toiminut perheyritys, joka juhlistaa tänä keväänä 30-vuotista taivaltaan. Yrityksen toimipisteet sijaitsevat Jyväskylässä ja Vantaalla, missä työskentelee sesonkiaikana toimihenkilöiden lisäksi yhteensä 40 työntekijää. Yritys tekee kattoremontteja erilaisiin vesikattoihin, pääasiassa bitumi- ja huopakattoihin sekä jossain määrin pelti- ja tiilikattoihin. Asiakkaita ovat niin yritykset, kiinteistöosakeyhtiöt, taloyhtiöt kuin isännöitsijätoimistotkin.

  Tulevaisuudessa yritys aikoo vallata markkinoita ja kasvattaa lisää liikevaihtoa. ”Tavoitteena on kasvaa vuosi vuodelta”, Jose valottaa suunnitelmia. Kasvu mahdollistaa muun muassa uusien työntekijöiden palkkaamisen yritykseen.

  Haluatko kasvattaa yrityksesi näkyvyyttä ja lisätä myyntiä digimarkkinoinnin palveluidemme avulla? JÄTÄ YHTEYDENOTTOPYYNTÖ

  Lue lisää
 • 27.04.2021
  Mainoskampanjat kasvattivat Fonectan podcastien ja oppaiden yleisömäärää ennätyksellisesti

  Fonecta on Suomen suurin yritysten markkinointikumppani, jonka digitaalisen markkinoinnin asiantuntijoiden osaaminen on kansainvälisestikin huippuluokkaa. Yritys on jo pitkään tuottanut markkinointiaiheisia podcasteja ja oppaita, jotka tarjoavat ajankohtaista ja hyödyllistä tietoa kaikille kiinnostuneille. Haasteena kuitenkin oli, ettei laadukas sisältö tavoittanut tarpeeksi yleisöä. Kaivattiin siis lisää lukijoita, kuuntelijoita sekä ennen kaikkea näkyvyyttä.

  Fonectalla autetaan päivittäin lukuisia asiakkaita, jotka haluavat löytyä paremmin verkosta. Oli siis luontevaa ottaa samat markkinointiratkaisut myös omaan käyttöön haluttujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Digital Strategistit Outi Silventoinen ja Markus Rintala Fonectalta kertovat, miten mainoskampanjat toteutettiin ja mitä niillä saavutettiin.

  Podcastien katsojaluvut pomppasivat sadoista kymmeniin tuhansiin

  Säännöllisesti julkaistavissa markkinoinnin podcasteissa haastatellaan sekä talon sisäisiä että ulkoisia alan asiantuntijoita. Podcastien teemat keskittyvät brändin ja sisältömarkkinoinnin eri osa-alueisiin. Ensimmäinen podcast julkaistiin noin kaksi vuotta sitten Fonectan YouTube-kanavalla, jossa kaikki jaksot ovat katsottavissa.

  Ilman mainontaa sisällöille on vaikea saada näkyvyyttä. Näilläkin podcasteilla katselijoita oli yleensä vain muutamia satoja, koska mainontaa ei tehty aktiivisesti. Sen vuoksi lähdettiin tavoittelemaan parempaa näkyvyyttä ja enemmän katselukertoja valituissa kohderyhmissä. Tavoitteena oli myös rakentaa asiantuntijamielikuvaa ja nostaa esille talon sisältä löytyvää osaamista. Ratkaisuksi valittiin mainoskampanja, joka aloitettiin YouTubessa keväällä 2021.

  Mainosbudjetti on pidetty alusta lähtien kohtuullisena. ”Pienelläkin budjetilla voi tehdä tehokasta mainontaa”, Outi Silventoinen toteaa. Mainoskampanjalla saavutetut tulokset ovat kuitenkin kaikkea muuta kuin vaatimattomia. Vain muutamassa kuukaudessa katsojamäärät ovat kasvaneet parista sadasta jopa kymmeniin tuhansiin. Seuraava askel on mainonnan laajentaminen YouTubesta myös muihin kanaviin. Fonecta tuottaa uusia podcasteja säännöllisesti, ja jatkossa niitä mainostetaan aktiivisesti.

  Kohdennettua mainontaa LinkedInissä ja Facebookissa

  Fonectan LinkedIn-webinaarien pohjalta on tehty neljä LinkedIn-opasta, jotka ovat ladattavissa Fonectan verkkosivuilta. Maksuttomat oppaat tarjoavat parhaat käytännöt LinkedInin hyödyntämiseen eri näkökulmista. Laadukkaalle sisällölle kaivattiin kuitenkin enemmän lukijoita ja latauskertoja.

  Suurempaa yleisöä lähdettiin hakemaan LinkedIn- ja Facebook-mainonnalla keväällä 2021. Kanavat valittiin harkitusti sen mukaan, mikä on kannattavaa ja missä potentiaaliset asiakkaat ovat. Sisältöä muokattiin ja mainontaa kohdennettiin kanavakohtaisesti. Monikanavaisuus toi mainontaan tehoa, koska eri kanavat tukivat toisiaan ja mahdollistivat laajemman kohdeyleisön tavoittamisen.

  LinkedIn-oppaiden latausmäärät ylittivät odotukset

  LinkedIn-mainonta soveltuu erityisesti yritysten väliseen B2B-markkinointiin ja tarkkaan kohdentamiseen. ”LinkedInissä kohdennettiin peruskohdennuksella tarkasti sopivaan kohderyhmään eli laajalla peitolla Large-kohderyhmän fokussegmentteihin”, Markus Rintala kuvailee.

  Facebookissa kohderyhmä muodostettiin mallintamalla Fonectan LinkedIn-asiakaslistasta lookalike-kohderyhmä, josta Fonectan omat asiakkaat suljettiin pois. Näin löydettiin omien asiakkaiden kaltaisia, potentiaalisesti aiheesta kiinnostuneita lukijoita oppaille. Facebookin avulla pyrittiin tavoittamaan ihmisiä, jotka eivät vielä ole LinkedInissä, mutta joita haluttaisiin kannustaa sen käyttöön. Onnistunut mainonta vaatii jatkuvaa seurantaa ja tarvittaessa optimointia sen mukaan, mikä toimii ja mikä ei. Lisäksi tarvitaan ymmärrystä siitä, mitkä ovat oikeat kanavat kullekin mainostettavalle tuotteelle tai palvelulle sekä kohderyhmälle.

  Mainoskampanjan ansiosta opassivujen kävijämäärä ja oppaiden latausmäärät nousivat tuhansiin. Oppaiden sisällöt selvästi kiinnostivat kohderyhmää ja kampanjalle asetetut tavoitteet täyttyivät ja jopa ylittyivät. Nopealla aikataululla rakennettu mainoskampanja toteutettiin onnistuneesti fonectalaisten tiiviinä yhteistyönä yli tiimirajojen.

  Molemmat kampanjat osoittavat, että oikein kohdennettu ja hyvin tehty sisältömarkkinoinnin kampanja tuo tuloksia. Samalla voidaan todeta, että monipuoliset ja kiinnostavat sisällöt löytävät yleisönsä ja herättävät kiinnostusta.

  Tutustu Fonectan markkinointipodcasteihin ja LinkedIn-oppaisiin!

  Lue lisää
 • 16.04.2021
  Hakukoneoptimointi toi kärkipaikan hakutuloksissa

  Kun JK-Pihapuut Oy aloitti toimintansa kesällä 2019, kaivattiin uudelle yritykselle näkyvyyttä. Yritystoiminnan alkuvaiheessa tavoitteena oli lisätä tunnettuutta asiakkaiden keskuudessa, mihin haettiin apua Fonectalta.

  Kahden osakkaan yrityksessä päätoimialana on piha- ja ongelmapuiden kaato, jota tehdään Hämeenlinnan, Kanta-Hämeen, Hyvinkään ja Uudenmaan alueella. Markkinointitoimenpiteet haluttiin kohdistaa juuri tälle alueelle, mikä onnistui erinomaisesti hakukoneoptimoinnin, Fonecta Kontaktin sekä mainonnan avulla. Kevät, kesä ja syksy ovat puunkaadon sesonkiaikaa, jolloin on tärkeää tavoittaa palvelua etsivät potentiaaliset asiakkaat. Lisäksi korona-aika on lisännyt kysyntää, kun kotona olevilla ihmisillä on aikaa laittaa pihaa kuntoon.

  Lisää yhteydenottoja ja tuhansia kävijöitä kotisivuille

  Yrityksen kotisivujen näkyvyyttä haluttiin tehostaa. ”Halusimme päästä kotisivuilla Googlen etusivulle, mikä onnistui optimoinnilla”, yrittäjä Jani Kurvinen kertoo. Kotisivut kiilasivat hakutulosten kärkeen, mikä on lisännyt netin kautta tulevia yhteydenottoja. ”Tällä hetkellä töitä on hyvin ja kyselyjä tulee jatkuvasti”, Jani toteaa tyytyväisenä.

  Tarvitsetko apua maineenhallinnan ja verkkolöydettävyyden parantamisessa? Fonecta Kontakti

  Janin mukaan nykytilanteen kartoitus oli kattava ja saavutettuja tuloksia on käyty tarkasti läpi yhdessä optimoijien kanssa. Optimoinnin ansiosta kotisivuliikenteen määrä on kasvanut, samoin kuin sivustoon yhdistyvien hakutermien määrä. Sen ansiosta sivusto näkyy yhä useammalla yritykselle tärkeällä hakutermillä, mikä taas potentiaalisesti tuo lisää liikennettä ja tilauksia. Vuodessa kotisivuilla kävijöitä on ollut jopa useita tuhansia, mikä on hyvä saavutus paikalliselle yritykselle.

  Hakukoneoptimoinnin lisäksi yrityksellä on käytössä Fonecta Kontakti -palvelu, joka varmistaa yritystietojen ajantasaisuuden eri kanavissa. Kontaktin ansiosta tietoja on myös helppoa päivittää, koska yrityksen tiedot päivittyvät yhdestä paikasta yli 20 netin kanavaan.

  Aluksi yrityksellä oli myös Google- ja bannerimainontaa, jotka tuottivat paljon klikkauksia kotisivuille sekä yhteydenottoja. Mainonnan avulla uutta yritystä tehtiin tutuksi asiakkaille.

  Fonectan myynti saa kiitosta

  Jani on ollut tyytyväinen omaan yhteyshenkilöönsä myynnissä. Myyjää hän kuvailee asialliseksi ja asiantuntevaksi, joka on pitänyt kiinni myös sovitusta soittoajankohdista. Sopivia palveluratkaisuja on mietitty yhdessä yrittäjän yksilölliset tarpeet huomioiden.

  Fonectan kilpailukykyiset hinnat myös yllättivät. ”Aika edullisesti ollaan saatu, mitä ollaan haluttu”, Jani kertoo. Yksi ison talon eduista onkin se, että hinnat voidaan pitää kilpailukykyisinä.

  Haluatko kasvattaa yrityksesi näkyvyyttä ja lisätä myyntiä digimarkkinoinnin palveluidemme avulla? JÄTÄ YHTEYDENOTTOPYYNTÖ

  Lue lisää
 • 25.03.2021
  Lisää tunnettuutta ja näkyvyyttä markkinoinnilla

  Laki- ja talousasiat kulkevat käsi kädessä. Näin ajatellaan Premium Groupissa, joka on menestyksekkäästi yhdistänyt kaksi eri toimialaa. Yritys tarjoaa edelläkävijänä laki- ja talouspalvelut yhdestä paikasta sekä yrityksille että yksityisasiakkaille. Ainutlaatuiselle palvelukokonaisuudelle kaivattiin lisää näkyvyyttä ja tunnettuutta, johon yritys haki apua Fonectalta.

  Sponsoroitua ja kohdennettua LinkedIn-mainontaa

  Yhteistyö Fonectan kanssa alkoi joulukuussa 2019, jolloin aloitettiin sponsoroitu mainonta LinkedInissä. Sponsoroiduilla päivityksillä tarkoitetaan asiakkaan itse tuottamaa sisältöä, joka näkyy kohdeyleisön uutisvirrassa. Fonectan asiantuntijat auttavat mainonnan tavoitteiden saavuttamisessa.

  ”Sponsoroitu mainonta on sopinut erityisen hyvin yrityksemme toiminnan markkinointiin”, Jonna Saarinen Premium Groupin viestinnästä kertoo. Sen avulla on tavoitettu tarkasti halutut kohderyhmät, kasvatettu LinkedIn-yrityssivun seuraajamäärää sekä ohjattu lisää liikennettä yrityksen kotisivuille. Sponsoroitu LinkedIn-mainonta on tuonut yritykselle kaivattua näkyvyyttä ja tunnettuutta.

  Google-hakusanamainonnalla lisää yhteydenottoja

  Syyskuussa 2020 aloitettiin myös Google-hakusanamainonta, jolla varmistettiin yrityksen löytyminen Googlen hakutuloksista. Google-mainokset näkyvät silloin, kun potentiaaliset asiakkaat etsivät tietoa yrityksen tarjoamista palveluista tietyillä hakusanoilla. Mainoksia klikkaamalla kiinnostuneet asiakkaat pääsevät siirtymään yrityksen kotisivuille.

  ”Google-hakusanamainonnan ansiosta meille on tullut enemmän puheluita ja yhteydenottoja kotisivujen kautta”, Jonna iloitsee. Matkan varrella mainoskampanjoita on myös räätälöity, minkä on parantanut tuloksia entisestään.

  Tavoitteena tunnistettava yritysbrändi

  Premium Group on vuonna 2007 perustettu yritys, jossa työskentelee 40 laki- ja talousalan asiantuntijaa. Heistä kootaan osaava asiantuntijatiimi aina kunkin asiakkaan tarpeisiin.

  Fonectan palveluiden ansiosta Premium Groupin markkinoinnista on tullut monipuolisempaa ja tehokkaampaa. Aiemmin yritys teki pääasiassa sähköistä suoraviestintää sekä potentiaalisille että olemassa oleville asiakkaille. Sosiaalista mediaa hyödynnettiin jonkin verran, minkä lisäksi tehtiin satunnaisesti mediaviestintää. Uudet markkinointikeinot tulivat ajankohtaisiksi, kun yrityksen näkyvyyttä, tunnettuutta ja kasvua haluttiin lisätä.

  ”Tavoitteemme on, että asiakas osaisi yhdistää yrityksen nimen ja logon sen tarjoamiin palveluihin”, Jonna kuvailee. Samalla haluttiin kirkastaa palveluita, vahvistaa brändiin liitettyjä positiivisia mielikuvia sekä kasvattaa liiketoimintaa. Hakusanamainontaan päädyttiin, koska sen avulla markkinointia voitiin kohdistaa tehokkaasti toimialan tarpeet huomioiden.

  Hyvää yhteistyötä Fonectan kanssa

  Premium Groupin yhteistyö Fonectan kanssa on sujunut erinomaisesti. Erityisen tyytyväisiä he ovat olleet omaan yhteyshenkilöön, jonka kautta asiat ovat hoituneet sujuvasti. Kiitosta saavat lyhyt vastausaika sekä asioiden ratkaiseminen ripeästi ja ammattitaitoisesti. ”Tyhmiä kysymyksiä ei ole ollut, vaan olemme aina saaneet apua ja tukea, oli asia mikä tahansa”, Jonna kehuu yhteistyötä Fonectan kanssa.

  Lue lisää
 • 22.03.2021
  Verkkokampanjalla ennätysmäärä euroja hyväntekeväisyyteen

  Pelastusarmeijan perinteinen Joulupata-keräys merkitsee monille joulun alkua. Kyseessä on valtakunnallisesti tunnettu hyväntekeväisyyskeräys, joka kerää vuosittain raha- ja tavaralahjoituksia vähävaraisille. Katukuvassa nähtävien keräyspisteiden rinnalle on tullut myös verkkokeräys, joka kasvattaa suosiotaan jatkuvasti. Se on nykyään monelle lahjoittajalle mieluinen tapa kertoa tukevansa hyvää asiaa.

  Poikkeusaikana apua on kaivattu erityisen paljon, ja haasteena oli keräyskampanjan tuloksen kasvattaminen verkossa mainonnan avulla. Tavoitteena oli kasvattaa verkkokeräyksen kautta kerättyjen eurojen määrää edellisvuodesta. Samalla haluttiin, että yhä useampi yritys huomaisi kampanjan ja saisi henkilökuntansa osallistumaan keräykseen.

  Mainonnalla ja optimoinnilla noustiin kärkisijoille

  Joulupata-kampanja toteutettiin tiiviissä yhteistyössä, jossa Fonectan asiantuntijat ja Pelastusarmeijan yhteyshenkilöt työskentelivät yhdessä parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi. Yhdeksi ratkaisuksi valittiin Google-mainonta, jonka avulla haettiin näkyvyyttä ja varmistettiin keräyskampanjan löytyminen hakutuloksista. Google Ads -mainonnalla asiakkaat ohjattiin Joulupata-keräykseen, ja mainokset saatiin näkymään kohdennetusti oikeilla sivustoilla Fonecta Display -mainonnalla.

  Lisäksi panostettiin hakukoneoptimointiin, minkä avulla Pelastusarmeijan Joulupata-keräyssivusto nousi kohderyhmässä oikeilla hakusanoilla hakutulosten etusivulle. Pelastusarmeijalle ja Joulupata-keräykselle tärkeitä hakusanoja saatiin nousemaan orgaanisissa hakutuloksissa. Kampanjasivustolle tuotettiin hakukoneystävällistä sisältöä, mikä nosti sivuston hakutuloksen sijoitusta. Lisäksi sivuston teknistä suoriutumista parannettiin.

  Verkkolahjoittajia saatiin ennätysmäärä

  Joulupata-keräys onnistui erinomaisesti, sillä tulos kasvoi huikeat 25 %. Pelastusarmeija sai rahalahjoituksia yhteensä 1 250 000 euroa, kun tavoitteena oli miljoona euroa.

  ”Vaikka katukeräyskin onnistui yli odotusten, tuli kasvua nimenomaan netistä”, Pelastusarmeijan markkinoinnin ja yritysyhteistyön vastaava Anne Fredriksson iloitsee. Hänen mielestään kohdistus yrityspäättäjiin oli myös hyvä ratkaisu.

  ”Verkkokampanja generoi liikennettä sivuillemme ja toi arvokasta näkyvyyttä, mikä varmasti poikii yrityskontakteja ja -lahjoituksia tulevaisuudessa. Suurkiitos Fonectalle hyvästä työstä. Samalla välitän Pelastusarmeijan johdon lämpimät kiitokset”, Anne kehuu.

  Joulupata-keräys haastoi Fonectan henkilöstön

  Yhteistyö huipentui Fonectan henkilökunnan osallistumiseen yli 100-vuotiaaseen Joulupata-keräykseen. Fonecta haastoi omat työntekijänsä tekemään lahjoituksia vähävaraisille ensimmäisen kerran jo vuonna 2017. Vuonna 2020 Fonecta keräsi ensi kertaa arvokkaita lahjoituksia myös kotimaisilta yrityksiltä, mikä kertoo yritysten auttamisen halun kasvusta.  

  Lue lisää Joulupata-keräyksestä www.joulupata.fi.

  Lue lisää
 • 26.10.2020
  Korona mullisti verkkoruokakauppa Kauppahalli24:n kysynnän

  Viikolla 12 Kauppahalli24:n tilauskanta räjähti. Tilausmäärät kasvoivat yhtäkkiä valtavasti, kun ihmiset jäivät etätöihin ja koululaiset kotikouluun. Yrityksessä reagoitiin nopeasti; ruoantoimitusprosessit viilattiin uusien ohjeistusten mukaisiksi eli kontaktit minimoitiin, lisää työntekijöitä rekrytoitiin ja ruokien toimitusaikoja laajennettiin. Asiakkaat saivat ruokatoimituksia ovilleen jopa kello 24 asti. 

  ”Lisäksi laajensimme toiminta-aluettamme pk-seudun ulkopuolelle ja toimme markkinoille uuden palvelun. Toimitimme Vantaalta käsin koko maahan kuivatarvikeruokatoimituksia. Kun kysyntää oli luonnollisesti uuden tilanteen takia ja tehokkaan markkinoinnin ansiosta, saimme heti kuivatarviketoimitustilauksia ympäri maata”, kertoo Kauppahalli24:n markkinointijohtaja Hanna-Kaisa Risku

  Kasvanut kysyntä kiihdytti verkkoruokakauppojen kilpailua

  Koronan vyöryessä suomalaisten arkeen moni uskaltautui kokeilemaan verkkoruokakauppaa ensimmäisen kerran. Monilla kokeilu jäi päälle ja ruoan tilaamisesta verkosta tuli uusi normaali. Kauppahalli24:n asiakaskunnassa korostuvat lapsiperheet, mutta koronan myötä myös ikäihmisistä saatiin paljon uusia asiakkaita. 

  Kun kysyntä verkosta tilattaville ruokatoimituksille kasvoi, kiihtyi myös verkkoruokakauppojen välinen kilpailu. Kauppahalli24 erottautuu kilpailijoistaan panostamalla raaka-aineiden tuoreuteen, tuotevalikoiman lähi- ja luomupainotteisuuteen, edullisiin kuljetushintoihin sekä asiakkaiden kiittelemään helppokäyttöiseen tilausjärjestelmään.

  ”Asiakas haluaa seurata oman tilauksen etenemistä ja arvioitua saapumisaikaa. Toimitamme asiakkaille tekstarilla linkin, jota kautta voi seurata kuljetuksen etenemistä kartalla. Kun asiakas näkee arvioidun toimitusajan, voi hän arvioida, ehtiikö välissä vielä lenkittää koiran. Linkin kautta asiakas voi myös kuitata toimituksen ilman kontakteja sekä antaa palautetta toimituksesta. Kun asiakas osaa odottaa toimitusta oikeaan aikaan, nopeuttaa ja tehostaa se meidän toimitusprosessiamme”, pohtii Risku.

  Markkinoinnin avulla yritys voi olla monikanavaisesti läsnä asiakkaille verkossa 

  Markkinoinnilla on suuri merkitys yrityksen liiketoiminnalle. Tärkeitä kohderyhmiä tavoitellaan ja heille viestitään mm. Facebookin ja Instagramin, LinkedInin sekä ohjelmallisen ostamisen ja Google-mainonnan avulla saavutettujen medioiden kautta. 

  ”Koko ajan pitää olla verkon eri kanavissa kertomassa uusille asiakkaille ja muistuttamassa nykyasiakkaille, että olemme olemassa ja valmiina palvelemaan teitä. Koska meidän ostopolku on pitkä, pitää asiakkaan törmätä meihin monessa kanavassa ja siksi monikanavainen markkinointi sopii meille parhaiten. Ennen kuin asiakas tilaa, on hän kohdannut meidät verkossa, minkä jälkeen hän todennäköisesti päätyy keskustelemaan kotona kumppanin kanssa asiasta ja kurkkaa jääkaappiin, että mitä puuttuu. Meidän tilauksista suurin osa tehdään illalla klo 18-21 välillä”, sanoo Risku.

  Kauppahalli24:ssä ei levätä nytkään laakereillaan vaan pian lanseerataan jälleen uusi palvelu; kokonaan luomutuotteisiin keskittyvä valtakunnallinen luomukauppa. Etelä-Suomen alueella asiakkaat saavat pian nauttia kaikista luomutuotteista ja muualle Suomeen toimitetaan aluksi kuivaluomutuotteita. Kunnianhimoinen suunnitelma on laajentaa myös kylmätuotteiden jakelu koko Suomen alueelle tulevaisuudessa.

  Lue lisää
 • 19.10.2020
  Markkinointi piti asiakasvirran tasaisena poikkeusaikanakin

  Turun alueella toimiva Jalo Taksi on päättänyt erottautua kovassa taksikilpailussa hyvällä asiakaskokemuksella. Siihen kuuluu muun muassa näyttävä kalusto ja panostaminen asiakkaan kohtaamiseen aina hymystä ja oven avaamisesta lähtien. Yritys ei pyöri pelkästään tolpalta otettujen taksikyytien varassa, vaan verkosta löytyminen oikeista kanavista on tärkeää, jotta asiakas voi tilata taksin helposti. 

  Keväällä 2020 vaikeassa poikkeustilanteessa yrityksessä päätettiin himmaamisen sijaan panostaa markkinointiin. Avuksi tähän otettiin Googlen hakusanamainonta. Päätöksellä oli välittömät vaikutukset: yritys joutui myymään myös eioota varaustulvan keskellä.

  Tarvitsetko apua yrityksesi löydettävyyden parantamisessa? GOOGLE-MAINONTA

  Jalo Taksi löytyy kärkisijoituksilta myös Fonecta.fi-, Finder.fi- ja Fonecta Caller -palveluista. Taksia tilatessa kyytiä tarvitaan yleensä heti, jolloin hakutulosten ensimmäiset yritykset vievät suuren osan kaikista tilauksista.

  ”Huomasimme, että asiakkaiden netissä antamilla arvosteluilla on iso vaikutus. Olemme saaneet paljon tilauksia hyvien arvosteluiden ansiosta”, kertoo yrittäjä Jenny Jalo.

  _______________________________________

  Haluatko kasvattaa yrityksesi näkyvyyttä ja lisätä myyntiä digimarkkinoinnin palveluidemme avulla?

  Jätä yhteydenottopyyntö »

  Lue lisää
 • 29.04.2020
  Mainontaa ei kannata katkaista poikkeusaikana

  Kaksi vuotta sitten veri veti Ville Hakalaa yrittäjyyden pariin. Syntyi Sähkö- ja Kylmäpalvelu Hakala, jota työllistävät sähköasennukset sekä lämpöpumppujen asennukset. Poikkeustilanne ei ole hetkauttanut yrityksen toimintaa, tänä vuonna kevät on yhtä kiireinen kuin viime vuonnakin.

  Eilen Lempäälässä, huomenna Parkanossa

  Yrittäjän elämä on jatkuvaa tasapainottelua oikean työmäärän kanssa, että kaikki asiakastyöt ehtii tehdä laadusta tinkimättä. 

  ”Luultavasti palkkaan lähitulevaisuudessa itselleni työkaverin, mutta odotan vielä sitä yhtä isoa kiirettä”, kertoo toimitusjohtaja Ville Hakala, joka suhaa autollaan asiakkaiden perässä ympäri Pirkanmaata. 

  Poikkeustilanteesta huolimatta kauppaa on tehty ahkeraan ja uusia töitä tulee tasaisena virtana niin puskaradion, nettisivujen, Google-mainonnan, Facebook-postausten kuin lehtimainostenkin kautta. Kolmannes ajasta kuluu tuttujen yritysasiakkaiden parissa muun muassa rakennusliikkeen alihankkijana. 

  Tarvitsetko apua yrityksesi löydettävyyden parantamisessa? GOOGLE-MAINONTA

  Paikallinen näkyvyys tärkeää

  Kaikkien kiinteiden kulujen katkaiseminen oli Villen ensimmäinen ajatus, kun koronan mukanaan tuoma poikkeustilanne maaliskuussa iski päälle. Samassa hulinassa laitettiin Google-mainoskampanja tauolle. 

  ”Muutaman viikon jälkeen huomasin, että töitä on ollut hyvin eikä mitään hätää ole, joten päätin käynnistää Google-kampanjan uudelleen”, Ville pohtii ja jatkaa: ”asiakkaiden mielessä pitää pysyä, koska töitä tarvitaan jatkossakin ja paikallisessa kilpailussa on oltava verkossa mukana. Vaikka olen saanut paljon lisätöitä puskaradion kautta, ei mainontaa saa missään nimessä unohtaa, koska sitä kautta tavoittaa ihan uusia asiakkaita.”

  Puolikas työkeikka kuussa maksaa Google-mainontaan käytetyn rahan takaisin ja yrittäjä on ollut kampanjan tuloksiin tyytyväinen. 

  ”Varsinkin tämä poikkeustilanne on korostanut markkinoinnin tärkeyttä. Hiljattain olen huomannut, että Facebookissa on kätevä esitellä palveluita ja tuotteita hyvien kuvien avulla”, Ville sanoo. 

  Haluatko kasvattaa yrityksesi näkyvyyttä ja lisätä myyntiä digimarkkinoinnin palveluidemme avulla? JÄTÄ YHTEYDENOTTOPYYNTÖ

  Lue lisää
 • Vaikeista ajoista huolimatta PGF Autokorjaamo luottaa tulevaisuuteen
  03.04.2020
  PGF Autokorjaamo Rovaniemellä on luottavainen tulevaisuuden suhteen

  Kolme työntekijää työllistävässä rovaniemeläisessä autokorjaamossa on pitänyt kiirettä tämän viikon ja myös ensi viikolle varauskalenteri näyttää täydeltä.

  Lue lisää
 • Harrasteosa panostaa digimainontaan Fonectan kanssa
  07.02.2020
  ”Mainontaan pitää panostaa varsinkin sesonkien ulkopuolella”

  Harrasteosan ketju- ja myyntipäällikkö Jari Puustinen ei pelkää ottaa riskejä tai kokeilla uusia keinoja tavoittaakseen vapaa-ajan laitteiden huoltoa, korjausta tai varaosia tarvitsevia asiakkaita. Jo yrityksen perusfilosofia on erilainen kuin monella muulla. Toiminnan ytimessä ovat nettikaupan sijaan yrityksen kivijalkaliikkeet, joissa asiakkaita odottavat Harrasteosan asiantuntijat. Missiona on ratkaista asiakkaan ongelma hyvän palvelun avulla.

  Lue lisää
 • 07.11.2019
  Näkyvyys ja löydettävyys moninkertaistuivat, kun kampanjoita kasvatettiin ja kohdennettiin juuri oikeille hakutermeille

  Haaste

  MM-Koneurakointi halusi kasvattaa yrityksen näkyvyyttä verkon hakukoneissa. Paremman näkyvyyden kautta toivottiin saavutettavan myös lisää asiakaskontakteja.

  Ratkaisu

  Verkkosivut
  Hakukoneoptimointi
  Google-hakusanamainonta

  Tulokset

  Uudistettujen kotisivujen ja hakukoneoptimoinnin avulla MM-Koneurakointi löytyy Googlen hakutuloksissa ensimmäisten verkkosivujen joukossa tärkeimmillä hakutermeillä. Näkyvyys hakukoneissa on toimialalla poikkeuksellinen, ja se on myös tuonut yritykselle uusia asiakkaita.

  Markkinoinnin myötä yrityksen verkkosivuilla on 200 kävijää kuukaudessa ja työjono on kasvanut 1,5 kuukaudella aiemmasta.

  https://www.mm-koneurakointi.fi/

  Lue lisää
 • 07.11.2019
  Rakennuspalvelu P & P Heikkinen sai lisää näkyvyyttä mainoskampanjoiden avulla

  Haaste

  Rakennuspalvelu P & P Heikkisen tavoite oli löytyä hakukoneista juuri oikeilla hakutermeillä ja markkinoida tehokkaasti yrityksen rakentamaa uutta rivitalokohdetta.

  Ratkaisu

  Kokonaisvaltainen ja pitkäjänteinen löydettävyyden parantaminen hakukoneissa sekä tietoisuuden lisääminen bannerikampanjalla.

  Tulokset

  Yrityksen löydettävyyttä Fonecta.fi, Finder.fi ja Fonecta Caller -palveluissa on parannettu jatkuvasti. Kevään 2017 ja 2018 välisenä aikana yritykselle on tuotettu lisää suoria yhteydenottoja 2,5 kertaa enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Lisäksi käyntejä yrityksen profiilisivulla sekä hakutulosnäyttöjä Fonectan hakutuloksissa on kaksi kertaa enemmän kuin aiempana vuonna.

  Google-hakusanamainontaa on kasvatettu ajan kuluessa. Mainonnan avulla verkkosivuille on tuotu keskimäärin 150 potentiaalista asiakasta kuukaudessa ja saatu 1 900 mainosnäyttöä kuukausittain.

  Google Displayn ja remarketing-mainonnan avulla uudiskohteen mainosta (aikavälillä 1-4/2018) on näytetty yli 600 000 kertaa, joista on saatu noin 1 800 asiakasta tutustumaan kohteeseen tarkemmin.

  Tilaa Fonectalta digimarkkinointi yrityksesi tarpeen mukaan - ota yhteyttä! 

  Lue lisää
 • 07.11.2019
  Oy Sika Finland Ab: Google-näkyvyys kuntoon kumppanin kanssa

  Haaste

  Oy Sika Finland Ab:n tavoitteena oli saavuttaa tuotemerkkien hyvä löydettävyys Googlen hakutuloksissa silloin, kun asiakkaalla on tarve löytää yrityksen tuotteita ja palveluja. Lisäksi markkinoinnin avulla haluttiin kasvattaa tunnettuutta ja myyntiä.

  Ratkaisu

  Ratkaisuksi valittiin Google-hakusanamainonta. Sen avulla uusia asiakkaita voidaan tavoittaa juuri silloin, kun he kuumeisesti etsivät tietoa Googlesta.

  Tulokset

  Yrityksen kattava löydettävyys Googlessa tunnetuilla tuotemerkeillä saatiin kasvuun Google-mainonnan avulla. Mainonnan kautta asiakkaita ohjattiin kotisivuille lisätiedon äärelle, minkä myötä myynti kasvoi.

  Google-hakusanamainonnan kampanjaa tehdään Fonectan kanssa pitkäjänteisesti, sitä optimoidaan tarpeen mukaan ja sen tuloksia seurataan jatkuvasti.

  ”Fonectan kanssa työskentely on tosi helppoa, yhteydenpito on tiivistä. Kaikki mitä me pyydetään, kampanjamuutokset ja muut niin ne tehdään nopealla tempolla ja saadaan hyvin myös vinkkejä meidän oman tekemisen tehostamiseen Fonectan suunnalta.”

  - Milla Kulkas, Marketing Specialist

  Fonectalta saat hakusanamainonnan lisäksi myös muut digimarkkinointipalvelut kattavasti tarpeen mukaan - ota yhteyttä! 

  Lue lisää
 • 07.11.2019
  PKMK Palvelut Oy: Uudistetut kotisivut yhdistettynä hyvään hakukonelöydettävyyteen tuovat keikkoja

  Selkeät ja toimivat kotisivut esittelevät PKMK Palvelut Oy:n monipuolisia palveluita kattavasti. Näyttävät kuvat tekevät sivuista raikkaantuntuiset. Heti kotisivujen julkaisun jälkeen asiakkaat aktivoituivat saaden yrityksen puhelimet pirisemään ja sähköpostin laulamaan. Helppo yhteydenotto onkin yrittäjä Mika Vanhasen mielestä yksi sivuston hienoimmista ominaisuuksista. 

  Kotisivulle ohjataan yritykselle tärkeillä hakusanoilla liikennettä Googlesta. Yritys haluaa varmistaa, että he löytyvät asiakkaille silloin, kun heillä on tarvetta vaikkapa kattotöille, puunkaadolle tai kiinteistöhuollolle. 

  ”Aiemmin asiakkaat eivät meitä verkosta löytäneet mikä oli tietenkin huono juttu. Sain Fonectalta puhelun ja päätettiin sitten kokeilla Fonectan  palveluita vaikka aluksi epäilyttikin, onko tästä mitään hyötyä. Olen ollut yllättynyt miten aloimme yhtäkkiä löytymään asiakkaille verkosta ja saimme paljon enemmän keikkaa kuin odotimme”, yrittäjä Mika Vanhanen kertoo.

  https://www.pkmkpalvelut.fi/

  Lue lisää Fonectan Avaimet Käteen -kotisivuratkaisuista.

  Lue lisää Google-hakusanamainonnan ratkaisuista.

  Lue lisää
 • 07.11.2019
  Hyvä löydettävyys googlessa ja fonectan palveluissa tuo uusia asiakkaita

  Haaste

  Siivouspalvelu Kari Toivosen markkinointia ei oltu hoidettu yhtenäisenä kokonaisuutena, jonka seurauksena markkinoinnilta odotetut tulokset eivät olleet täyttäneet haluttuja tavoitteita. Myös yrityksen kotisivut vaativat uudistamista ja hakukoneista kaivattiin parempaa löydettävyyttä.Ratkaisu

  Fonecta Kontakti + Kärkipaikka

  Avaimet käteen -kotisivut

  Hakukoneoptimointi

  Fonecta Chat -palvelu

  Hakusanamainonta

  Tulokset

  Helsingissä ja lähiseudulla siivouspalveluita yrityksille tarjoava Siivouspalvelu Kari Toivonen on todella tyytyväinen uudistettuihin kotisivuihin. Sivustolta löytyy helposti kaikki yrityksen tarjoamat palvelut ja lisäksi asiakkaat palvellaan sivustolla heti chat-palvelun ansiosta. Chatin kautta kerätään talteen tärkeät myyntikontaktit ja tarjouspyynnöt, jotka yritys kotiuttaa siivouskeikoiksi. 

  Hakukoneoptimointi on nostanut sivuston hyvin löydettäville Googlen luonnollisissa hakutuloksissa ja hakusanamainonnallakin havitellaan uusia asiakkaita Googlen kautta. Yritys löytyy kattavasti kaikilla palveluilla myös Fonectan kolmesta palvelusta (Finder.fi, Fonecta.fi ja Fonecta Caller) ja Helsingissä tehtäviin hakuihin yritys on varannut Kärkipaikan eli hakutulosten ykkössijan.

   

  Lue lisää
 • 07.11.2019
  Kantomies: Google-mainonnalla lisää asiakkaita

  Haaste

  Kantojyrsintää ja puunkaatoa tarjoavan Kantomiehen tavoitteena oli kasvattaa asiakasmääräänsä tehokkaan markkinoinnin avulla. 

  Ratkaisu

  Google-hakusanamainonta

  Tulokset 

  Fonectan tarjoaman Google-mainonnan avulla yrityksen näkyvyys verkossa ja yhteydenottojen määrä ovat kasvaneet merkittävästi heti kampanjan lähdettyä käyntiin. Yrityksen liikevaihto onkin Fonectan palveluiden käyttöönoton jälkeen 5-kertaistunut vuoden aikana. 

  ”Heti alkoi tarjouspyyntöjä tulemaan kun Google-kamppis pyörähti alkuvuodesta käyntiin – ja tulee edelleen.”

  - Petri Salo / Kantomies

  Tilaa Fonectalta digitaalinen markkinointi yrityksesi tarpeen mukaan - ota yhteyttä! 

  Lue lisää
 • 07.11.2019
  Jyväskylän Laatta Leevi: Chatin avulla kotisivukävijöistä asiakkaita

  Haaste

  Ennen chat-palvelun käyttöön ottamista kotisivuille saatiin kävijöitä, mutta he usein lähtivät sieltä ottamatta yhteyttä tai pyytämättä tarjousta.

  Ratkaisu

  Fonecta Chat

  Hakukoneoptimointi

  Google-mainonta

  Facebook-mainonta

  Tulokset

  Hakukoneoptimoinnin ja mainonnan kautta kotisivuilla käyvät asiakkaat eivät nyt vain vieraile sivuilla, vaan kyselevät tuotteista chatissa. Chatin kautta Jyväskylän Laatta Leevi on saanut palveltua asiakkaat heti sivuilla. Lisäksi on otettu talteen kuumia liidejä, joista on saatu yritykselle uusia asiakkaita.

  Lue lisää
 • 07.11.2019
  Vallilan takomo: Verkko viritti kasvu-uralle

  Haaste

  Autonjousia valmistavan, maahantuovan ja asentavan Vallilan Takomon haasteena oli kehittää liiketoimintaansa kestävästi digitaalisen markkinoinnin avulla.

  Ratkaisu

  Digitaalisen markkinoinnin työkalupakin käyttöönotto
  Verkkokaupan lanseeraus
  Myyvän kampanjakokonaisuuden rakentaminen

  Tulokset 

  Käyttöön otettu monipuolinen digimarkkinoinnin työkaluvalikoima mahdollisti tehokkaasti Vallilan Takomon liikevaihdon kasvun.

  Yrityksen tavaratilausten määrä kasvoi yhteensä 35 % ja kevään kampanja toi 3500 euron arvosta tarjouspyyntöjä. Yrityksen liikevaihto kasvoi 8 %.

  "Meillä on nyt tilauskantaa loppu- ja alkuvuodeksi niin, etten muista milloin viimeksi olisi tilanne ollut näin hyvä."

  - Teemu Punkka, toimitusjohtaja

  Lue lisää
 • 07.11.2019
  Turun Eines Oy

  uusille tuotteille tunnettuutta kustannustehokkaalla Facebook-mainonnalla

  Turun Eines päätti lähestyä lihapiirakoiden ystäviä Facebookissa. Siellä tavoitetaan kustannustehokkaasti suuria kohderyhmiä, joten se sopii erittäin hyvin uusien tuotteiden mainostamiseen. Luotiin kuvakaruselli, jossa näkyy annoskuvia perinteisistä lihapiirakoista ja uusista tuotteista. Mainos kohdistettiin mm. pikaruuasta kiinnostuneille miehille. 

  Mainosteksteissä korostettiin monipuolista valikoimaa sekä uusia gluteenittomia ja vegaanisia tuotteita. Mainosteksteissä pyrittiin myös "herättelemään ruokahalua", jotta se toimisi optimaalisesti annoskuvien kanssa. Kuvissa oli tuotteen lisäksi lisukkeita ja katettu pöytä. Näin kuvat eivät olleet sidottuja vain yksittäisen tuotteen mainostamiseen, vaan sen lisäksi pystyttiin muistuttelemaan erikoisruokavalioista. Kaikki tuotekuvat ovat keränneet suurin piirtein yhtä paljon klikkejä, eli jokainen tuotekuva on herättänyt kohderyhmän kiinnostuksen.

  Mainonta on toiminut erityisen hyvin keski-ikäisten ja sitä vanhempien miesten kohderyhmässä.  Se on kerännyt runsaasti reaktioita ja kommentteja Facebookissa, joihin Turun Eines on vastaillut aktiivisesti. Näin on parannettu myös brändin luotettavuutta. Reaktiot ovat parantaneet osaltaan mainosten toimivuutta: mainoksen nähneet ovat olleet kiinnostuneita siitä, mistä tuotteita saa ostettua ja kyselleet osaltaan tuotteita lähikauppoihinsa myyntiin.

  Facebook-mainonta sopii erityisesti uusien tuotteiden markkinointiin, sillä asiakkaat eivät vielä ennen mainosta nähtyään tiedä tarvitsevansa tuotteita. Tunnettuusmainontaan se sopii loistavasti, sillä Facebookissa tavoitetaan kustannustehokkaasti suuria kohderyhmiä. Seuraavaksi Turun eines aikoo mainostaa vihiksiä vegaaneille ja lihapiirakoiden ohella lihansyöjille. 

  Kampanjan avulla on saatu tehokkaasti levitettyä tietoa sekä uusista että vanhemmista, aiemmin tuntemattomaksi jääneistä tuotteista. Kampanja on tavoittanut viimeisen 3 kk aikana lähes 100 000 ihmistä ja saanut lähes 300 000 näyttöä.

  Tiesitkö että Fonectan kautta onnistuu digitaalinen markkinointi kattavasti Facebook-mainonnan lisäksi? Tutustu palveluihimme ja ota yhteyttä! 

  Lue lisää
 • 07.11.2019
  SF Caravan: Jäsenmäärä vahvaan kasvuun datapohjaisella markkinoinnilla

  Mainostoimisto Precis ja Fonecta toteuttivat SF Caravanille mainoskampanjan keväällä 2017. Niille matkailuauton tai –vaunun omistajille lähetettiin kirje, joilla ei ollut SF Caravanin jäsenyyttä. Lähteenä käytettiin Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin ajoneuvoliikennererkisteritietoja, joita analysoitiin asiakkaan tarpeiden mukaan. Samalla käynnistettiin Facebook-kampanja, jonka hieman tavanomaista rohkeammat sisällöt saivat maltillisella budjetilla todella suuren näkyvyyden.

  Kampanjalla tavoitettiin yli 110 000 leirintäalueista, matkailuautoista ja vastaavista aihepiireistä kiinnostunutta käyttäjää. Kohderyhmä ohjattiin sekä kirjeeltä että Facebookista verkkosivustolle, jonne oli toteutettu selkeä ja helppokäyttöinen liittymislomake. Monikanavaisen, tarkkaan kohdennetun kampanjan tulokset puhuivat puolestaan: uusia jäseniä liittyi SF Caravaniin 23 % enemmän kuin kahtena aiempana vuonna.

  Fonectalta onnistuu Facebook-mainonnan lisäksi myös muut digitaalisen markkinoinnin palvelut - ota yhteyttä! 

  Lue lisää
 • 07.11.2019
  AAC Global: Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla

  Haaste

  AAC Globalin haasteena oli tuottaa myynnille liidejä luomalla kansainvälisiä yrityspäättäjiä kiinnostavaa sisältöä.

  Ratkaisu

  LinkedIn-mainonta on tehokas keino tavoittaa yrityspäättäjiä myös kansainvälisesti.

  Tulokset

  AAC Globalin sponsoroitu sisältö oli 9 % kansainvälistä keskiarvoa kiinnostavampaa ja  konversio kasvoi 5 % aiemmasta. Yrityksen LinkedIn-sivujen seuraajamäärä kasvoi 15 %. 

  AAC Global testasi, miten LinkedIn toimisi päättäjien tavoittamisessa ja kuinka sitä parhaiten hyödynnettäisiin. Päättäjille tarjottiin luettavaksi erilaisia sisältöjä, kuten esimerkiksi sisältömarkkinoinnin oppaita ja e-kirjoja, joiden kautta myynti sai asiakkaiden yhteydenottopyyntöjä. Kuukausittain käynnistettiin useita kampanjoita, joiden sisältöä ja kohderyhmiä viilattiin jatkuvasti. Kohdennusta tehtiin monipuolisesti mm. ammattinimikkeen, alueen, yrityksen koon ja toimialan perusteella.

  Olennaista oli LinkedInin joustavuus jatkuvan tekemisen työkaluna: kunkin kampanjan tilanne oli koko ajan näkyvillä ja pystyttiin reagoimaan nopeasti, tarvittaessa heti. 

  ”Fonectan LinkedIn-kokonaisuus on tuonut näkyvyyttä ja liidejä selvästi enemmän kuin perinteiset sähköpostikampanjat, ja LinkedIn on nyt tärkein markkinointikanavamme”

  - Stuart Reynish, Director, Sales & Marketing

  Fonectalta löytyy LinkedIn-osaamisen lisäksi myös kattavasti muut digitaalisen markkinoinnin palvelut - ota yhteyttä! 

  Lue lisää
 • 07.11.2019
  Stone Breakers Finland Oy: Oikeat asiakkaat löytyvät ammattilaisten tekemän Google-kampanjan avulla

  Haaste

  Stone Breakers Finland Oy toimii louhinta-alalla. Yritys koki oikeiden asiakkaiden löytämisen verkosta haasteelliseksi toimialan erikoisuuden vuoksi. Lisäksi yrittäjän kiireiden myötä mainonnan tekeminen koettiin haasteelliseksi. Toivottiinkin, että markkinointia hoidettaisiin systemaattisesti.

  Ratkaisu

  Google-hakusanamainonta

  Tulokset

  Google-hakusanakampanja on tuonut lisää yhteydenottoja yritykselle, ja sen avulla on pystytty tavoittamaan juuri oikeita ihmisiä.

  Nyt yrittäjä saa keskittyä omaan ydinosaamiseensa, kun mainonta on hoidossa Fonectan ammattilaisilla. Yhteistyö Fonectan kanssa on soljunut hyvin ja asiakaspalvelu on ollut loistavaa.

  Tilaa Fonectalta digimarkkinointi yrityksesi tarpeen mukaan - ota yhteyttä! 

  Lue lisää
 • 07.11.2019
  Bränn & Bränn: Arkea helpottava, vaivaton ja mukautuva Google-mainonta tuo oikeita kontakteja

  Haaste

  Bränn & Bränn metsästi aiemmin asiakkaita itse, mikä oli haastavaa ja aikaa vievää. Yrityksen tavoitteena oli helpottaa asiakashankintaa markkinoinnin avulla. Yritykselle oli tärkeää saada laadukkaita yhteydenottoja ja löytyä hyvin hakukoneesta, kun heidän palveluitaan haetaan.

  Ratkaisu

  Google-hakusanamainonta

  Tulokset 

  Google-hakusanamainonnan käyttäminen helpottaa Bränn & Brännin arkea - mainonta kerää yritykselle kiinnostuneita kontakteja, joiden kanssa päästään neuvottelemaan heille sopivista palveluista. 

  Google-mainonnan avulla yritys on nyt löydettävissä siellä missä asiakkaatkin ovat, mikä on kustannustehokasta ja lisäksi nopeuttaa ja helpottaa yrityksen arkea.

  Tilaa Fonectalta digitaalinen markkinointi yrityksesi tarpeen mukaan - ota yhteyttä!

  Lue lisää
 • 07.11.2019
  Ajo-opet: Toimivilla kotisivuilla parempaa asiakaspalvelua ja näkyvyyttä verkossa

  Reippaasti kilpaillulla autokoulualalla palveluntarjoajan kotisivujen toimivuus ja asiakaspalvelu verkossa ovat merkittävässä roolissa. Autokoulu Ajo-Opet halusi toteuttaa kokonaisvaltaisen muutoksen kotisivuilleen Fonectan kanssa. Lopputuloksena ovat toimivat ja hyvännäköiset kotisivut, joille asiakkaat löytävät Google-markkinoinnin avulla ja jotka palvelevat asiakkaita valinnoissaan.

  https://www.ajo-opet.fi/

  ”Asiakkailta on tullut hyvää palautetta kotisivuista – yksi jopa kertoi valinneensa meidät pelkästään hyvien sivujen takia.” Seija Jormanainen / Ajo-Opet

  Lue lisää Fonectan kotisivut yritykselle avaimet käteen -ratkaisuista.

  Täältä löydät kaikki digimarkkinoinnin palvelut Fonectalta.

  Lue lisää