Miksi Google My Business on yrityksille tärkeä?

Miksi Google My Business -näkyvyys on tärkeä yritykselle?

Jo 98% suomalaisista käyttää tietoa hakiessaan hakukonetta. Etsimme siis lähes aina tietoa verkosta, kun meille herää tarve tuotteelle tai palvelulle. Verkkohauissa Google My Businekseen syötetyt tiedot nousevat hakutuloksissa ensimmäiseksi, ennen muita hakutuloksia.

Google My Business (GMB) -hakutuloksissa näkyvät ne tiedot, jotka yritys on sinne syöttänyt. Jos yritys ei itse täytä omaa GMB-profiiliaan, on sen profiili avoin kenen tahansa päivitettäväksi. Usein asiakkaat täyttävätkin tällaisten profiiliin tietoja yritysten puolesta, halutessaan auttaa muita käyttäjiä. Jos yritys jättää tietonsa muiden päivitettäväksi, ei se vastaa tietojen oikeellisuudesta eikä voi hallita sitä, mitä yrityksestä verkossa kerrotaan. Google My Business -profiililla onkin tärkeä rooli sekä yrityksen näkyvyyden että maineenhallinnan näkökulmasta.

Fonecta Kontaktin avulla on helppo hallinnoida yrityksen verkkonäkyvyyttä, myös Google My Business -näkyvyyttä.

Miksi Google My Business on tärkeä?

Googlen mukaan lähihakujen määrä on muutaman viime vuoden aikana kasvanut yli 500%. Etsimme siis palveluita silloin, kun olemme liikkeellä, ja etsimme nimenomaan palveluita, jotka ovat meitä lähellä. Haemme sopivaa ravintolaa tai kahvilaa, autohuoltamoa, kauppaa, reittiä ostoskeskukseen tai muuta palvelua, jonka tarve saattaa herätä yllättäen, ilman suunnittelua.

Kun palvelua etsitään läheltä, nousevat hakutuloksissa esiin vain ne yritykset, joiden Google My Business -profiili on kunnossa. Hyvässä profiilissa on vähintäänkin:

  • osoite
  • sijainti kartalla
  • yrityksen nimi
  • yrityksen toimiala
  • tietoa yrityksen toiminnasta

Mitä enemmän tietoa ja paremmin rakennettu profiili, sen todennäköisemmin se nousee hauissa korkealle sijalle. Sen sijaan ne yritykset, joilla profiilia ei ole, tai se on heikko, eivät välttämättä näy tuloksissa lainkaan. Google näyttää helposti kauempana olevan yrityksen tiedot ja jättää lähiyrityksen kokonaan hakutuloksista pois, jos kauempana sijaitsevalla yrityksellä on parempi profiili.

Google tekee valintaa puolestasi

Googlen algoritmi määrittää, mitkä tulokset näkyvät hauissa ensimmäisenä. Se yrittää parhaansa mukaan löytää hakijan tarpeeseen parhaiten vastaavan tuloksen, eikä algoritmiin pysty yksittäinen käyttäjä tai yritys vaikuttamaan.

Se, mihin sen sijaan pystyy vaikuttamaan, ovat Googlen arvostamat tiedot GMB-yritysprofiilissa ja vaikkapa yrityksen kotisivuilla. Google nimittäin arvostaa niitä yrityksiä, joilla kotisivujen tiedot ovat yhteneväiset Google My Busineksen tietojen kanssa – esimerkiksi aukioloajat ja yhteystiedot ovat samanlaiset molemmissa kanavissa.

Lähihakujen lisäksi ovat lisääntyneet myös pitkien hakulausekkeiden haut. Kun vielä muutama vuosi sitten etsittiin ravintolaa, tehdään nyt hakuja niin sanotuilla pitkillä hakulausekkeilla, eli lähes kokonaisilla lauseilla. Google puolestaan haluaa tarjota käyttäjille parhaan mahdollisen verkkokokemuksen tarjoamalla hakijalle parhaat hakutulokset. Joten esimerkiksi meksikolaista ravintolaa etsivälle ei tuoda näkyville italialaista ruokaa tarjoavia ravintoloita.

Lue lisää verkkonäkyvyydestä. Tilaa maksuton opas.

Panosta profiilisi sisältöön

Pitkien hakusanojen tuoma muutos asettaa haasteita myös yrityksille. Jos yritys halua nousta korkeille sijoille oikeissa hauissa, täytyy sen profiilista löytyä niitä tietoja, joita asiakkaat hakevat. Toisin sanoen, meksikolaista ruokaa tarjoavan ravintolan täytyy tuoda omissa tiedoissaan esiin, että se tarjoaa nimenomaan meksikolaista ruokaa. Pelkkä ”ravintola” ei tiedoissa riitä. Mitä enemmän ja parempaa tietoa profiilissa on tarjolla, sitä paremmin se palvelee sekä käyttäjiä että Googlea.

Perustietojen, kuten osoitteen ja aukioloaikojen lisäksi, kannattaa panostaa muuhunkin sisältöön. Valokuvat auttavat asiakastasi hahmottamaan, millaisesta yrityksestä on kysymys, miltä se näyttää ja millaisia palveluita tarjoaa. Monesti kuva yrityksestä ulkoapäin auttaa niitä, jotka ovat tulossa käymään yrityksessäsi. Pelkkä karttalinkki ei ole yhtä informatiivinen, kuin kuvan kautta saatu visuaalinen varmennus.

Koronaviruksen vaikutukset

Koronaviruksen mukanaan tuoma poikkeustila tekee Google My Business -profiilista ja Google-näkyvyydestä yrityksille entistä tärkeämmän. Kun ihmiset pysyvät kotonaan, he etsivät yhä enemmän tietoa verkosta ja tekevät siellä myös ostoksia. Juuri nyt etsitään tietoa siitä, ovatko yritykset avoinna, palvelevatko verkossa tai tarjoavatko muita tapoja tehdä ostoksia. Asiakkaat ovat monesti uskollisia yritykselle ja näinä haastavina aikoina haluavat näyttää tukensa, mutta siihen he tarvitsevat yritykseltä tietoa siitä, missä ja miten tukea voi osoittaa.

Google My Business -profiilissa kerrotaan muuttuneet aukioloajat, esitellään etä- ja verkkopalvelut, ja vaikkapa kotiinkuljetuksen mahdollisuuksista. Sen kautta asiakkaat voivat myös jättää arvioita yrityksestä ja kertoa omista positiivisista kokemuksistaan, sekä esittää kysymyksiä yritykselle.

Erityisesti nyt on tärkeää, että potentiaaliset asiakkaat saavat yrityksestä mahdollisimman paljon tietoa ja voivat jakaa omia kokemuksiaan myös muille. Google on koronaviruksen aikana päättänyt sulkea mahdollisuuden antaa arvioita, joten monet asiakkaat ovatkin nyt jakaneet positiivisia arvioitaan sosiaalisessa mediassa.

Poikkeustilanteessa oikeiden aukioloaikojen merkitys verkossa korostuu. Jos yritys on koronaviruksen takia suljettu väliaikaisesti, kannattaa aukioloaikaan merkitä nimenomaan ”suljettu väliaikaisesti”, jolloin yritys edelleen nousee Googlen karttojen hakutuloksiin. Jos yritys on merkitty GMB:ssä suljetuksi, tulkitsee Google, että se on lopettanut toimintansa.

Kommunikoi asiakkaidesi kanssa

Asiakkaiden kokemusten tuominen esille onkin yksi tärkeä keino sekä luoda hyvää yrityskuvaa, että parantaa Google-näkyvyyttä. Google nimittäin arvostaa niitä yrityksiä, joilla on paljon positiivisia arvioita profiilissaan ja jotka vastaavat annettuun palautteeseen sekä vastaavat kysymyksiin.

Asiakkaiden kanssa käytävä keskustelu onkin yritykselle hyvä työväline, jolla parantaa asiakaspitoa, sillä profiiliin lisätyt kommentit, sekä kysymykset ja vastaukset, jäävät sinne näkyviin ja auttavat tulevia asiakkaita löytämään palvelusi. Samalla heille jää kuva vastuullisesta ja avuliaasta yrityksestä, jonka kanssa on helppo kommunikoida ja asioida.

Me autamme markkinoinnissa

0