Sivua ei löydy

Valitettavasti hakemaasi sivua ei löydy. Tarkistathan osoitteen kirjoitusasun. Voi myös olla, että sivua ei enää ole.


Fonectan yrityspalvelut

Fonecta.fi haku 

UUSIMMAT ARTIKKELISISÄLLÖT

 • 22.06.2022 - Minna Tuum
  Yrittäjä – kesälomailijat ovat liikkeellä, löytävätkö he sinut?

  Asia, jota olen viime aikoina kovasti miettinyt, ja joka minua jopa huolestuttaa, on suomalaisyritysten heikko verkkonäkyvyys. Kesälomakausi on juuri käynnistynyt ja me suomalaiset olemme sankoin joukoin lähtemässä lomamatkoille, lomasuunnitelmat ovat ihan viimeistään nyt kovassa vauhdissa. Näin itsellänikin. Etsiessäni tulevasta kotimaan lomakohteestani tietoja, törmäsin jatkuvasti siihen, että paikallisten yritysten tiedot ovat verkossa riittämättömät tai jopa väärin.

  Lue lisää
 • 14.06.2022
  Onnistunut muutos edellyttää tietoa, sitkeyttä ja sitouttamista  

  Tiedolla johtamisen tasoja on monia. Ratkaisevaa on, että tieto on eri ihmisten käytettävissä ja että sitä osataan hyödyntää oikein – niin isoissa transformaatioissa kuin päivittäisissä asiakaskohtaamisissakin, kirjoittaa Fonectan muutoshankkeiden ja projektien johtamisesta vastaava Tanja Niittymäki.

  Tiedolla johtaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että käytettävissä on riittävästi oikeanlaista tietoa, jota pystyy käsittelemään ja jonka pohjalta voi tehdä päätöksiä. Tällöin päätöksenteko perustuu faktoihin eikä mielipiteeseen tai mutu-tuntumaan.

  Tiedon lähteitä ajatellessa moni miettii ensimmäiseksi tietokantoja, exceleitä tai erilaisia raportteja. Niistä kuitenkin puuttuu tiedon inhimillinen puoli. Yksinkertaisimmillaan tietoa saa kuuntelemalla ja juttelemalla toisten ihmisten kanssa. Kollegat ja asiakkaat ovat erinomaisia tiedonlähteitä, joita kohtaamme päivittäin.

  Mihin niitä exceleitä sitten tarvitaan? Kokemukseni mukaan kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen tieto tukevat ja täydentävät toisiaan. Tietokannat ovat monella tapaa hyödyllisiä: niiden avulla voimme kerätä tietoa yrityksistä ja päättäjistä sekä louhia tärkeää tietoa asiakkaiden ostokäyttäytymisestä.

  Kaikilla tulee olla pääsy tietoon

  Tiedon hyödyntämisen tulisi aina johtaa johonkin tekemiseen, välillä ihan konkreettiseen muutokseen. Itse tieto ei sinällään ole arvokasta, vaan se, miten tietoa käyttää. Yritysjohto hyödyntää tietoa strategiseen päätöksentekoon, liiketoimintasuunnitelmien rakentamiseen ja kilpailuympäristön ymmärtämiseen. Operatiivisella tasolla tiedon avulla voi tehdä toimenpiteitä vaikkapa asiakaspoistuman vähentämiseksi.

  Tiedolla johtamiseen liittyy myös vääriä uskomuksia. Kuulen usein väitettävän, että dataa ei ole riittävästi, se ei ole oikeanlaista tai siihen ei ole itsellä pääsyä. Moni myös ajattelee, että tiedolla johtaminen on vain ylemmän johdon agendalla. Näin asia ei ole, vaan kaikilla organisaation tasoilla on oltava pääsy heille asiaankuuluvaan, ajantasaiseen tietoon. Me esimerkiksi käytämme sellaisia järjestelmiä, kuten Salesforcea, johon kaikki pääsevät tarvittaessa.


  Ennakointi ja muutosvalmius olennaista

  Mitkä seikat ovat menestymisen kannalta oleellisia? Yrityksen kuin yrityksen on mielestäni hyvä osata ennakoida ja tunnistaa toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia. Etenkin asiakkaita tulee kuunnella herkällä korvalla.

  Esimerkiksi Fonectalla digitalisoimme koko palvelutarjoomamme, kun huomasimme, ettei printti enää vastaa asiakkaiden tarpeisiin. Toimintaympäristön digitalisoituminen tarkoittaa meille myös sitä, että B2B-asiakkaidemme ostokäyttäytyminen on muuttunut. Se taas tarkoittaa, että meidän on muutettava ja kehitettävä omaa tapaamme palvella asiakkaitamme.

  Näin menestyt transformaatiossa

  Isojen muutosten onnistunut läpivieminen on monen tekijän summa. Kokosin lähes parinkymmenen vuoden kokemukseni perusteella aineksia transformaation tueksi:

  • Hyvä kuva nykytilasta ja selkeä tavoite mihin halutaan päästä. Jos nämä kaksi ovat yrityksellä kunnossa, asiat ovat jo hyvällä mallilla. Tiedolla johtamista kannattaa hyödyntää nimenomaan tilannekuvan muodostamisessa ja tavoitteen kirkastamisessa.

  • Ihmisten mukaan saaminen. Yksikään muutos ei tapahdu ilman siihen sitoutuneita ihmisiä. Tärkeintä on, että ihmiset ymmärtävät, miksi muutos on tarpeen, sillä omia totuttuja tapoja tulee olla valmis vaihtamaan. Tähän liittyvät olennaisesti myös odotusten hallinta ja riittävä viestintä.

  • Kyky konkretisoida haluttu muutos. Muutoksen kuvaaminen ei saa jäädä yläpilvihöttöön, se tulee osata suunnitella ja priorisoida. Usein transformaatiot ovat pitkäkestoisia, jolloin ne pitää pystyä palastelemaan pienempiin kokonaisuuksiin.

  • Herkkyys päivittää suunnitelmaa. Tilanteet ja toimintaympäristö muuttuvat matkan varrella. Asiakkailta ja henkilöstöltä saatu palaute ja sen mukaiset päivitystarpeet tulee huomioida.

  • Muutoksen läpivieminen vaatii sitkeyttä. Suunnitellut asiat pitää viedä kaikkien tasojen läpi. Ensimmäisellä kerralla ei aina onnistuta, joskus vaaditaan enemmän yritystä. Muutos on totta vasta kun tekeminen arjessa on muuttunut.
  • Esimerkillä johtaminen. Kulmahuoneesta käsin on vaikeaa johtaa muutosta. Täytyy olla itse valmis käärimään hihat – silloin muidenkin on helpompi lähteä muutosmatkalle mukaan.

   

  Markkinoinnin murros -blogisarjassa fonectalaiset ottavat kantaa digimarkkinoinnin trendeihin ja tulevaisuuteen.

   

  Lue lisää
 • 08.06.2022
  Ict-alan lakko on päättynyt

  Osapuolet pääsivät sopuun 7.6.2022

  Lue lisää
 • 07.06.2022
  Asiakastiedote: Maanantaina 25.4.2022 alkanut ICT-alan toimihenkilöiden lakko jatkuu edelleen. Lakolla on vaikutuksia Fonectan palveluiden tuottamiseen. (Tiedotetta päivitetty 7.6.2022)

  The strike in the ICT industry began on 25th of April. The strike will have an impact on the delivery of Fonecta's services. More information below.

   

  (Päivitetty 7.6.2022)

  ICT–alan toimihenkilöiden työehtosopimusneuvotteluissa ammattiliitto Pron ja Palvelualojen työnantajien Paltan välillä ei olla päästy sopuun. Maanantaina 25.4.2022 alkanut ICT-alan toimihenkilöiden lakko jatkuu edelleen. Työnseisauksen kestosta ei toistaiseksi ole tietoa.

  Työriitaan on annettu 7.6.2022 sovintoesitys, johon osapuolet vastaavat klo 20 mennessä. Lisätietoja sovittelun etenemisestä voi lukea myös ammattiliitto Pron sivuilta ja Paltan sivuilta.

  Työnseisaukseen osallistunee koko Suomessa arviolta noin 12 000 ihmistä, jotka työskentelevät muun muassa teleoperaattoreiden ja verkonylläpitoyritysten palveluksessa. Fonectalaisista lakon piirissä on reilut 200 henkilöä.

  Fonecta pyrkii työnseisauksesta huolimatta palvelemaan asiakkaitaan mahdollisimman hyvin, mutta lakolla on valitettavasti vaikutuksia Fonectan palveluiden toimintaan ja asiakaspalveluun. Asiakaspalvelumme puhelin on työnseisauksen ajan suljettuna, ja palveluiden tuottamisessa on keskeytyksiä ja viivettä. 

  Pyrimme palauttamaan palveluidemme tuottamisen normaaliksi mahdollisimman pian mahdollisen työseisauksen päätyttyä. Pahoittelemme tilanteesta mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.

  Tiedotamme asiasta lisää heti, kun saamme lisätietoa sovittelun etenemisestä. 

  Fonecta strives to serve its customers as well as possible, but unfortunately the strike will have an impact on the operation of Fonecta's services and customer service. Our customer service phone is closed during the srike, and there are interruptions and delays in providing services.

  Lue lisää
 • 06.06.2022
  Miksi Google Business Profile -näkyvyys on tärkeä yritykselle?

  Jo 98% suomalaisista käyttää tietoa hakiessaan hakukonetta. Etsimme siis lähes aina tietoa verkosta, kun meille herää tarve tuotteelle tai palvelulle. Verkkohauissa Google Busines Profileen (aiemmin Google My Business) syötetyt tiedot nousevat hakutuloksissa ensimmäiseksi, ennen muita hakutuloksia.

  Lue lisää